หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ
วันที่ ๒๐/๐๓/๒๐๑๙ เข้าชม : ๑๐๔๑๕ ครั้ง

 18 มี.ค.62 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ประจำภาคกลางและบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทบัณฑิต มจร กับการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม" ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา
โดยมี พระราชวรมุนี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงานการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร 4 ปีแล้วต้องออกปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตอีก 1 ปี เพื่อเป็นการสนองงานตามนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัยและกิจการคณะสงฆ์ 
ในการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่น 64 ประจำปีการศึกษา 2561ประจำภาคกลาง มีนิสิตจำนวน 1,470 รูปทั่วประเทศ แยกประเภทการปฏิบัติศาสนกิจสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ทั้ง 6 ด้าน คือ 
1.ด้านการปกครอง จำนวน 19 รูป 
2.ด้านการเผยแผ่ จำนวน 747 รูป
3.ด้านศาสนศึกษา จำนวน 187 รูป
4.ด้านศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 117 รูป
5.ด้านสาธารณูปการ จำนวน 170 รูป
6.ด้านสาธารณสงเคราะห์ จำนวน 230 รูป
การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นเวทีให้นิสิตผู้ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ซึ้งได้รับผลตอบรับโดยดีจากสังคม หรือได้รับปัญหาอุปสรรคในต่างที่ต่างถิ่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อเป็นตัวแบบบทเรียนให้รุ่นต่อๆไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ภาพ/ช่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕