หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔
วันที่ ๒๒/๐๓/๒๐๑๙ เข้าชม : ๑๐๐๕๐ ครั้ง


มจร วังน้อย ๒๒ มี.ค.๖๒; พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ "อบรมเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.อยุธยา ในระหว่าง วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒โดยมีพระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นำ ผู้บริหาร คณะครู ถวายการต้อนรับ กล่าวถวายรายงานถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวการจัดโครงการค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร "อบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ" เป็นรุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๗๐ คน โดยแบ่งกลุ่มการฝึกอบรมออกเป็น ๔ กลุ่ม กำหนดตารางเวลาอบรมตั้งแต่ ๐๕.๐๐ น.ถึง ๒๑.๐๐ น. ก่อนเสร็จสิ้นโครงการฯ ได้จัดให้มีการสอบวัดผล ผู้เข้าอบรม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้พุทธประวัติ รู้หลักธรรมคำสอนที่จะนำใช้ในการดำรงชีวิต ได้เรียนรู้ศาสนพิธีและ คิหิปฏิบัติ รวมไปถึงมารยาทชาวพุทธ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

MCU TV ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ภาพ/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕