หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
“มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”
วันที่ ๒๘/๐๓/๒๐๑๙ เข้าชม : ๙๙๖๓ ครั้ง

 “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕