หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
LmMqtzme
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ชี้สเปกอธิการฯ มทร."วิสัยทัศน์ไกล"
วันที่ ๓๐/๐๓/๒๐๐๕ เข้าชม : ๔๕๗๘ ครั้ง

ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี มทร. ทั้ง 9 แห่ง เปิดเผยว่า สภา มทร.ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร. 9 คณะ ซึ่งจะดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้ง 9 คณะ เพื่อวางกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การสรรหาเพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกัน คาดว่าภายในวันที่ 11 เม.ย.นี้ จะสามารถประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสรรหาได้ โดยเบื้องต้นจะมีทั้งการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การสรรหา และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายใน มทร.แต่ละแห่งได้เสนอชื่อผู้เหมาะสมหน่วยงานละ 2 ชื่อ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้กลั่นกรอง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องก่อนที่จะให้ผู้ที่เข้ารับการสรรหาทุกคน ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาและประชาคมของ มทร.แต่ละแห่ง จากนั้นคณะกรรมการสรรหาแต่ละ มทร.จะได้กลั่นกรองรายชื่อเสนอต่อสภา มทร.แต่ละแห่งไม่เกิน 3 คน ได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียงคนเดียว โดยสภา มทร.แต่ละแห่งจะเปิดโอกาสให้ ผู้ผ่านการกลั่นกรองการสรรหาทั้ง 3 คน มาแสดงวิสัยทัศน์ก่อนด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี มทร. ทั้ง 9 แห่ง กล่าวอีกว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เพิ่งได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ดังนั้นเข้าใจว่าสภา มทร.แต่ละแห่งคงจะเน้นพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาที่มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อจะเข้ามาเป็นผู้นำ มทร.

"ในกรณีที่มีข้อวิตกกันว่าการสรรหาอธิการบดี มทร.แต่ละแห่ง อาจจะทำให้ มทร.เข้าอยู่ในภาวะความขัดแย้ง เพราะประชาคมแต่ละคนก็สนับสนุนผู้เข้ารับการสรรหาแตกต่างกันไปนั้น เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาขององค์กร แต่สุดท้ายเชื่อว่าจะจบลงด้วยดี เพราะคณะกรรมการสรรหาเน้นความโปร่งใส" ผศ.จริยากล่าว.


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕