หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๑/๐๖/๒๐๑๓ เข้าชม : ๘๙๖๗ ครั้ง

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษา ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา รุ่นที่ ๓ เมือวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๖ กลุ่ม บริหารการศึกษา ๒๐ รูป/คน กลุ่มภาวะผู้นำทางการศึกษา ๑๗ รูป/คน

ให้ผู้สอบผ่านดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมทั้งลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ถึงวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙-๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ สนง.บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ห้อง C๕๑๐ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕ มจร. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐๘-๗๕๑๗-๖๑๕๒

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลด

หรือดูที่ www.facebook.com/edmcu.net

 


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕