หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔/๐๕/๒๐๑๔ เข้าชม : ๗๑๑๒ ครั้ง

 

                        

                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                                                                 

                                                                               

                เลขประจำตัวสอบ                   ชื่อ - ฉายา / นามสกุล                          

                       ๐๐๑                          พระฐิตะวงษ์   อนุตฺตโร  ( ลาเสน)                      

                       ๐๐๒                          พระมหามนตรี   ญาณมนุโต                               

                       ๐๐๓                          พระมหาอนันต์  อนนฺโท  (รัตนทอง)                    

                       ๐๐๔                          พระครูปลัดจำนงค์  กิตติวิสุทธ์เมธี                    

                                                                               

                                     สอบข้อเขียน                                                         

                วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗                                                    

                เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป                                                

                ห้อง ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี                                                              


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕