หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสายวิชาการ ในวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗/๐๗/๒๐๑๔ เข้าชม : ๗๐๒๕ ครั้ง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตำแหน่งวิชาการ

 

๑.  สังกัด  คณะพุทธศาสตร์

เลขที่สมัครสอบ

ชื่อ /ฉายา /นามสกุล

๐๐๒  

พระมหายุทธนา   นรเชฎโฐ (ศิริวรรณ)

๐๐๓

พระครูธรรมธรวรเดชา  อคฺคเตโช ( พรหมเสนา)

๐๐๔

นายสฤษฎ์   แพงทรัพย์

๐๐๖

พระครูพิพิธปริยัติกิจ   พุทธธมฺโม ( แสนโบราณ)

๐๐๙

พระระพิน  พุทธิสาโร  ( ด้วงลอย)

๐๑๐

พระมหาเมธา   จนฺทสาโร  (คำไหล)

 

                                                                                                                                                                         

  ๒.  สังกัด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

เลขที่สมัครสอบ

ชื่อ /ฉายา /นามสกุล

๐๐๑

นายสานุ   มหัทธนาดุลย์

๐๐๕

นางสาวสุนทราภรณ์    เตชะพะโลกุล

๐๐๗

พระมหานันทกรณ์   ปิยภาณี  (เกษอินทร์)

๐๐๘

พระมหาอานนท์  อานนฺโท  (ป่าด้าว)

๐๑๑

Mr. Dion  Oliver  Peoples

สอบข้อเขียน    วันศุกร์ที่  ๑๘   กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๗

                    เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐  น. สอบข้อเขียน

 

สถานที่สอบ :   ห้อง  ๔๐๒  ชั้น    ตึก  สำนักงานอธิการบดี  มจร.วังน้อย

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕