หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ
วันที่ ๒๑/๐๘/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๐๗๘๙ ครั้ง

มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ |
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมเมธี(จำนงค์ธมฺมจารี) โฆษกและกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวแถลงข่าวภายหลังประชุมมส.ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีกรมศิลปากรเข้าไปทุบรื้ออาคารศาลาราย ๒ หลังภายในวัดกัลยาณมิตรเนื่องจากทางวัดได้ทุบรื้อโบราณสถานและสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรซึ่งที่ประชุมมส.เป็นห่วงในเรื่องนี้กระทบต่อพุทธศาสนาและวัดที่มีโบราณสถานซึ่งได้ปรับปรุงเสนาสนะต่างๆภายในวัดโดยในที่ประชุมนั้นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามและกรรมการมส.เสนอความเห็นว่าการขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถานทางกรมศิลปากรควรกำหนดลงไปให้ชัดเจนว่าจะขึ้นทะเบียนสถานที่ใดภายในวัดให้เป็นโบราณสถาน เช่น เจดีย์ วิหาร โบสถ์เพื่อให้วัดบูรณะได้ง่ายโดยไม่ผิดกฎหมายโบราณสถานแต่กรณีวัดกัลยาณมิตรมีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั้งวัดทำให้เมื่อเจ้าอาวาสบูรณะเสนาสนะต่างๆจึงเกิดปัญหาขึ้น ขณะที่หลักพระธรรมวินัยมีข้อกำหนดไว้หากเจ้าอาวาสรูปใดไม่ทำนุบำรุงวัดที่อยู่ของสงฆ์ให้ดี ก็มีโทษปรับอาบัติด้วย พระพรหมเมธี กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมส.จึงได้ตั้งผู้แทนกรรมการมส.๒ รูปคือ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) และพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตโต) ไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายโบราณสถานและคำพิพากษาของศาลปกครองกรณีวัดกัลยาณมิตรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อวัดต่างๆและพิจารณาด้วยว่ากฎหมายโบราณสถานที่กรมศิลปากรอ้างนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่วัด นอกจากนี้ให้ไปหารือกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เพื่อขอให้กรมศิลปากรยุติการทุบรื้ออาคารต่างๆภายในวัดกัลยาณมิตรซึ่งวัดสร้างขึ้นมาแทนโบราณสถานเดิมด้วยและให้มีการหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน โดยไม่ควรไปทุบอาคารอื่นๆอีกเพราะต้องคำนึงถึงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่บริจาคเงินให้วัดสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆจึงอยากให้หลักคิดไว้ว่า ไม่มีเจ้าอาวาสวัดไหนในแผ่นดินจะทำให้วัดเลวลงมีแต่จะทำให้เจริญขึ้น“

(กองสื่อสารองค์กร มจร. รายงาน)  ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕