หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย รับทุนวิจัย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
วันที่ ๐๗/๐๒/๒๐๑๗ เข้าชม : ๗๙๕๑ ครั้ง

     เมืื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้รับทุน"ว.วชิรเมธี" ซึ่งเป็นทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท - เอก จำนวน ๑๐ รูปคน ประกอบด้วย
๑. ระดับปริญญาเอก จำนวน ๕ รูป/คน
    
(๑) พระมหาณรงค์ ปุญญวํโส             สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   (วข.ขอนแก่น)
    (๒) PHRA U TE JANYANA               สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
    (๓) นางนภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน      สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
    (๔) พระประภาส ปญฺญาคโม              สาขาวิชาปรัชญา (วข.ขอนแก่น)
    (๕) นายนคร จันทราช                      สาขาวิชาปรัชญา

๒. ระดับปริญญาโท จำนวน  ๕  รูป/คน
    (๑)  พระตะวัน ตปคุโณ                    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
    (๒) นายบรรชา วันตุ้ม                      สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

    (๓) นางสาวจิรารัตน์ จารุวัฒนาศิริ       สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
     (๔) นางมณีรัตน์ หาพุฒพงษ์             สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
    (๕) นางสาวกัลยรัตน์ คำคูณมือง         สาขาวิชาธรรมนิเทศ 

ได้เดินทางไปรับมอบทุน จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย เนื่องในงาน “วันแห่งการให้ปีที่ ๕” (ให้ทุน ให้ทาน ให้ธรรม) จำนวนทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
    บัณฑิตวิทยาลัยขออนุโมทนาขอบคุณพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ที่ได้มอบทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์นี้แก่นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีเสมอมา

แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕