หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
วันที่ ๑๘/๐๗/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๑๐๓๐ ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

       ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทั้งสองกลุ่มวิชา เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์
ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ห้อง ๑๑๑ และ ๓๓๓ อาคารเรียน มจร.
วัดศรีสุดาราม 
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้
        (๑) กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา  เข้าสอบสัมภาษณ์   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
        (๒) กลุ่มวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา  เข้าสอบสัมภาษณ์   ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ วันที่   ๑๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถาม โทร. 087-517-6152, 086-181-1625


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕