หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
แจ้งการปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๑๒ เข้าชม : ๙๓๐๖ ครั้ง

              ด้วยในวันจันทร์ ที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการเปลี่ยน Server และปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS แทนเครื่อง Server เก่าที่หมดอายุการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพโปรแกรมให้ทันสมัยมากขึ้น ในช่วงดังกล่าวระบบสืบค้นและระบบยืมคืนจะใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ส่วนการยืมคืนให้ใช้ระบบมือไปก่อน โดยผู้ใช้บริการห้องสมุดยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

         ในการนี้ จึงแจ้งห้องสมุดในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อทราบ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ส่วนหอสมุดกลาง 035-248-079 ต่อ 8190

          ข่าวโดยส่วนหอสมุดกลาง


แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕