หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
ด่วน !!!! ขอความร่วมมือกรอบแบบฟอร์มสำรวจบุคลากร
วันที่ ๒๒/๐๒/๒๐๑๓ เข้าชม : ๑๒๔๓๔ ครั้ง

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงสร้างส่วนงาน อัตรากำลัง ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ฝ่ายเลขานุการสำรวจข้อมูลบุคลากรทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาประมวลผลและเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดโครงสร้างส่วนงาน อัตรากำลัง ตำแหน่ง และอัตราเงิน

          ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนงานให้สำรวจบุคลากรตามแบบฟอร์มโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mcu.ac.th (ข่าวมหาวิทยาลัย) และส่งกลับมาภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือส่งทางอีเมล santinatha@hotmail.com สอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิกรบดี โทร 035-248-000 ต่อ 8805, 8733

บันทึกข้อความ  (คลิก)

แบบฟอร์มสำรวจบุคลากร (คลิก)


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕