หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัตรนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๐๓/๐๓/๒๐๑๕ เข้าชม : ๘๗๔๕ ครั้ง

 คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
รับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 คณะพุทธศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปี ๒๕๕๘

   
สาขาที่รับเข้าศึกษา  - สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
 - สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 - สาขาวิชา ภาษาบาลีสันสกฤต
 - สาขาวิชา ศาสนา (บรรพชิต)
 - สาขาวิชา ศาสนา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 - สาขาวิชา ปรัชญา
 - สาขาวิชา ปรัชญา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 - ประกาศนียบัตรภาษาบาลี (ป,บล.)
   
ขายใบสมัคร ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
รับสมัคร      
 ๒ มีนาคม -  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...... พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
สอบข้อเขียน    ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา
สอบสัมภาษณ์
 ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
  ณ อาคารเรียนรวม โซน D  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา
ประกาศผลสอบคัดเลือก  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
   
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน  ๒๘-๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
ปฐมนิเทศเปิดภาคการศึกษา   ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
   
ระยะเวลาการศึกษา ศึกษาตลอดหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา ปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี สำหรับบรรพชิพ หรือบำเพ็ญประโยชน์  สำหรับคฤหัสถ์
วันและเวลาที่เรียน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (วันใดตรงวันพระ ย้ายมาเรียนวันศุกร์)
 การเดินทางไป มจร. วังน้อย  รถโดยสารจาก มจร. บริเวณสนามหลวง (ฝั่งตึกแดง)(วัดมหาธาตุฯ) เวลา ๐๗.๐๐ น.
   
สถานที่จำหน่ายใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพ่ิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน C ห้อง C300
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-248-062
และ สำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น G โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-248-096
 

      
  หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕