หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประจำปี 2558
วันที่ ๑๙/๐๖/๒๐๑๕ เข้าชม : ๗๕๖๓ ครั้ง

คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ
เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


เปิดรับสมัคร
          พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาการศึกษา
          ตลอดหลักสูตร ๑ ปีการศึกษาและภาคปฏิบัติ ๓ เดือน
สมัครได้ที่  
         สำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๐ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม. 
วันและเวลาเรียน
         วั้นพุธ และวันพฤหัสบดี  เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๑-๓๐ น.
ติดต่อได้ที่
            ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๖,  ๐๘๕-๑๓๔-๑๓๕๙
            และสถาบันวิปัสสธุระมจร. วังน้อย ๐๓๕-๒๔๘-๐๔๓

 

ดูรายละเอียดได้ที่นี้


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕