หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญา โท-เอก ปีการศึกษา 2562
วันที่ ๑๔/๐๒/๒๐๑๙ เข้าชม : ๔๙๓๔ ครั้ง

 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญา โท-เอก ปีการศึกษา 2562  

รับสมัคร ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 28 พฤษภาคม 2562
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ได้แก่
-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่
-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ติดต่อสอบถาม/สถานที่รับสมัครสำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ชั้น 5 Zone B ห้อง B 504 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
[ป.เอก] ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี [เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา] โทร.0982810799 
พระสมนึก ธีรปญฺโญ [นักวิชาการศึกษา] โทร.0939962628 
นายสุภัทรชัย สีสะใบ [นักวิชาการการศึกษา] โทร.0956044959 
นายพลวัฒน์ สีทา [นักวิชาการการศึกษา] โทร.0946745990

[ป.โท] ดร.ประเสริฐ ธิลาว  [เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา]  โทร.0800468557 
พระนุชิต นาคเสโน [นักจัดการงานทั่วไป] โทร.0837239849
นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด [เจ้าหน้าที่ธุรการ] โทร.0804436333 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง [นักจัดการงานทั่วไป] โทร.0848352804
http://gps.mcu.ac.th
 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕