หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะพุทธศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันที่ ๐๒/๐๔/๒๐๑๙ เข้าชม : ๓๙๙๒ ครั้ง

คณะพุทธศาสตร์รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สำหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์ ผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาทุกท่าน


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี
          สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)
          สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  (ภาคภาษาไทย)
          สาขาวิชาศาสนา  (ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)
          สาขาวิชาปรััชญา  (ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)
          สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต (ภาคภาษาไทย)
          ภาคภาษาไทย  โทร. 035-248-096
                 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่สำนักทะเบียนและประเมินผล reg.mcu.ac.th

          ภาคภาษาอังกฤษ  โทร. 035-248- 000 ต่อ 8210,
                                     คุณดวงดี โอฐสู โทร.089-516-7544
                                     คุณธานินท์ โทร.095-730-5672

   หลักสูตรปริญญาโท
          สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ   อ่านรายละเอียดได้ ที่นี้
                  ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ โทร.081-142-6651
                   พระครูธรรมบาล (พิจิตร) โทร. 081-634-4943

                  คุณไชยา เสนแสนยา  โทร. 098-387-5997
              Download ใบสมัครได้ที่นี้    
             ดูโปรชั่วได้ที่นี้
             

           สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา  อ่านรายละเอียดได้ที่นี้
                  พระมหาสุขสันติ์  สุขวฑฺฒโน,ดร.  โทร.092-635-6554

                  นางสาวณัชชา อมราภรณ์ โทร.061-614-2498 
              Download ใบสมัครได้ที่นี้ 
             ดูโปรชั่วได้ที่นี้

 

    หลักสูตรปริญญาเอก
          สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ อ่านรายละเอียดได้ที่นี้
                   ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ โทร.081-142-6651

                   คุณไชยา เสนแสนยา  โทร. 098-387-5997
              Download ใบสมัครได้ที่นี้
             ดูโปรชั่วได้ที่นี้            

          สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่นี้
                  พระมหาสุขสันติ์  สุขวฑฺฒโน,ดร.  โทร.092-635-6554

                  นางสาวณัชชา อมราภรณ์ โทร.061-614-2498
              Download ใบสมัครได้ที่นี้
             ดูโปรชั่วได้ที่นี้แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕