หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ
วันที่ ๑๗/๐๘/๒๐๑๓ เข้าชม : ๑๙๖๓๕ ครั้ง

     หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  จังหวัดนครปฐม  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลาการของหน่วยวิทยบริการฯ ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ 
     ๑. ตำแหน่งอาจารย์ประจำ จำนวน ๑ อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือนิติศาสตร์
(มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 
     ๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์
(มีประสบการณ์ทำงานด้านบรรณารักษ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)   มีความรู้ความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย(Network)  มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี  และ
     ๓. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรี  สาขาวิชาด้านการเงินหรือการบัญชี (มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)  มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี  

     ผู้ประสงค์สมัครสอบ  ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานหน่วยวิทยบริการ  ชั้น ๒ อาคารหอสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๒๖๙๑๒  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.  เว้นวันธรรมสวนะ

    ดาวน์โหลดรายละเอียด

    ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร
    แหล่งข่าว นบ.มจร. วัดไร่ขิง
 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕