หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ด่วน
วันที่ ๐๗/๑๒/๒๐๑๕ เข้าชม : ๒๒๓๗๑ ครั้ง

ชุดที่ 1 สายปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัด โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์, วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์.pdf

ชุดที่ 2 สายปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัด ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ, กองนิติการ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย pdf

ชุดที่ 3 สายปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง สังกัด สถาบันภาษา, สำนักงานพระสอนศีลธรรม, กองวิเทศสัมพันธ์, กอง, กองวิชาการ และวิทยาลัยพระธรรมทูต pdf

ชุดที่ 4. สายวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัด โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา pdf

ชุดที่ 5 สายวิชาการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต, โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา และคณะมนุษยศาสตร์ pdf

ชุดที่ 6 สายวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัด ภาควิชาสังคมและมนุษยวิทยา, ภาควิชาจิตวิทยา และภาควิชาพุทธศาสตร์ pdf


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕