หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา
วันที่ ๑๕/๐๕/๒๐๑๓ เข้าชม : ๑๔๑๘๘ ครั้ง

                                ด้วยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยจ้างชื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน ๗,๙๔๐ บาท/เดือน มีรถรับส่ง มีสวัสดิการอาหาร  ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระยะเวลาในการจ้างตามปีงบประมาณ เงื่อนไขในการจ้างผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                    คุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำกัดเพศ วัย มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา ชอบงานบริการ หากมีพื้นฐานบรรณารักษ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

                     ผู้สนใจยื่นเอกสารได้ที่ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง โทร 035-248-079 ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 

                     ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕