หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิต ป.โท-เอก
วันที่ ๑๙/๐๓/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๔๓๙๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยท่านคณบดี ได้นำนิสิตปริญญาโท-เอก เดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ นี้ ณ มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม-๑๕ เมษายน ๒๕๕๑ รวม ๓๐ วัน โดยมีนิสิตเข้ารับการอบรมครั้งนี้ทั้งระดับปริญญาโท-เอก ทุกสาขาวิชา จำนวน ๒๘๐ รูป/คน คือ พระภิกษุ ๙๓ รูป คฤหัสถ์ชาย ๑๐๓ คน และคฤหัสถ์หญิง ๘๔ คน ภายใต้การฝึกอบรมและดูแลของคณะพระวิปัสสนาจารย์ โดยมี พระมหาพีรพล วิโรจโน  หัวหน้าฝ่ายมหาจุฬาอาศรม เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การฝึกอบรมและ ควบคุมดูแลตลอดโครงการ โดยพิธีเปิดโครงการมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสมาจารวิมล เจ้าคณะอำเภอปากช่อง เป็นประธาน พระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมด้านจิตภาวนา เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง ตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการพัฒนาตนในระดับสูงสุด และจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัตินี้ ไปเผยแผ่ให้กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุข และเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย

 


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕