หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
โครงการอบรมเรื่อง “EQ สำหรับบรรณารักษ์ผู้ให้บริการในห้องสมุด”
วันที่ ๒๑/๐๓/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๖๔๗๓ ครั้ง

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิทยบริการและหอสมุด จัดโครงการอบรมเรื่อง “EQ สำหรับบรรณารักษ์ผู้ให้บริการในห้องสมุด”  ณ ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ ชั้น ๘ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี กรุงเทพ   โดยม ีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.ทอง  พุทธลอด  มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมาจากห้องสมุดสถาบันการศึกษา ของรัฐและเอกชน และห้องสมุดเฉพาะ จำนวน ๓๖ คน
ในการอบรมเรื่อง “EQ สำหรับบรรณารักษ์ผู้ให้บริการในห้องสมุด” ในครั้งนี้ ทางส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ ส่งเจ้าหน้าของส่วนหอสมุดกลาง จำนวน ๒ คน คือ นายสุรวงศ์ ศรคำรณ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ และนายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://library.christian.ac.th/Pic_web_2/7.htm
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕