หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร : การบริหารเว็บไซต์ webadmin ส่วนงาน
วันที่ ๒๓/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๒๙๖๒ ครั้ง

            ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรด้านไอซีที ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ นี้ จะจัดอบรมหลักสูตร : การบริหารเว็ปไซต์ส่วนงาน webadmin ในระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่ดูแลเว็ปไซต์ของวิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์, ห้องเรียน, หน่วยวิทยบริการและสถาบันสมทบ รวม ๔๕ รูป/คน 
            จึงขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบเว็บไซต์ส่วนงาน Webadmin ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแห่งละ ๑ รูป/คน ก่อนวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ และให้เตรียมข้อมูล ประกอบด้วย ประวัติส่วนงาน,โครงสร้าง,ภาพบุคลากร,ที่อยู่,เบอร์ติดต่อ,ภาพกิจกรรมต่างๆ,ข่าว,กิจกรรม นำมาในวันอบรมด้วยเพื่อประกอบการทำเว็บไซต์
            ซึ่งการอบรมครั้งนี้เน้นอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจึงต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบเว็บไซต์เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   พระสงัด ชยาภินนฺโท  
      เบอร์โทร. ๐๘๑-๑๔๐-๔๙๖๐  E-mail: s
angad@mcu.ac.th     
    คุณอรุณรัตน์ เพ็ชรรุ่ง  
      เบอร์โทร. ๐๘๔-๔๓๖-๖๖๙๖    E-mail:
eckopui@hotmail.com

ดาวน์โหลด : แบบตอบรับการอบรม
 
 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕