หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ ๒๘/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๔๖๔๑ ครั้ง

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่งบุคลากร คือ อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" โดยใช้โปรแกรมแบบ Open Source ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย(TCU) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเห็นว่า การพัฒนาระบบ Video Conference ที่นำมาใช้แบบ Flash Streaming Server แบบ Open Source โดยใช้โปรแกรม Red5 ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของลิขสิทธิ์ของโปรแกรมและไม่ต้องมีระบบ Hardware ของชุด Video Conference มาเกี่ยวข้อง จะทำให้ประหยัดค่าใช้อย่างในส่วนดังกล่าวอย่างมาก การจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบ Video Conference โดยใช้เทคโนโลยีของ Software แบบ Open Source 2. เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารให้กับสถาบันการศึกษาให้พึ่งพาตนเองได้ 3. เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือของชุมชนการเรียนรู้ ซึ่งนำไปใช้งาน หรือประยุกต์เข้ากับระบบการเรียนปกติได้ 4. เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนองค์แห่งการเรียนรู้ ในการใช้ข้อมูล ข่าวสาร การศึกษาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการศึกษาของชาติ

ประมวลภาพกิจกรรม

     
     
     
     

ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม จำนวน 45 คน

ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕