หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อการสอนดิจิตอล e-Book
วันที่ ๑๗/๐๙/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๓๒๗๖ ครั้ง


วันที่ 19 สิงหาคม 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดอบรมเรื่อง "การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Book" ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา จำนวน ๖๐ รูป/คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C115 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการนี้มี พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ. รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
เวลา 09.00-16.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 อบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ e-Book โดยมี อาจารย์เกษม แสงนนท์  เป็นวิทยากร
เวลา 16.30 น. พระมหาสหัส ฐิตสาโร,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานในการกล่าวปิดการอบรม  

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในเรื่องการผลิตสื่อการสอนดิจิตอลในรูปแบบ e-Book 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถผลิตสื่อการสอนดิจิตอลในรูปแบบ e-Book ได้

มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๔๐ รูป/คน

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว...โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕