หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก
วันที่ ๑๓/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๒๐๒๙๔ ครั้ง

การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ

สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
หลักการ
             โครงการการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
แก่บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ริเริ่มให้บุคคลากรได้มีโอกาสรับรู้กิจการวิชาการบลูกเสือ เป็นกิจการนานาชาติและในประเทศไทยที่มีความมั่นคงและรัฐบาลให้ความสำคัญ มีพระราชบัญญัติลูกเสือไทย อีกทั้งกิจการลูกเสือจะครบ 100 ปี พ.ศ. 2554 และมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก วันที่ 8 – 11   ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา จึงเตรียมการให้นิสิต เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่จะมาช่วยงานจะได้รับรู้กิจการลูกเสือ โดยเข้าอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ทั้งนี้ สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม
 
วัตถุประสงค์
1.     เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นต้น
2.     เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ฝึกอบรมร่วมกันในภาคสนามเกี่ยวกับความเป็นผู้บังคับัญชาลูกเลื้อ
3.     เพื่อปลูกจิตสำนึกของบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเสียสละ มีจิตอาสาและมีระเบียบวินัย 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ดูกำหนดการลงทะเบียน : http://gotoknow.org/blog/polscout
 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕