หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง...การศึกษาอิสระกับการพัฒนาผู้เรียน...
วันที่ ๐๓/๑๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๑๖๖๐ ครั้ง

         ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาอิสระกับการพัฒนาผู้เรียน" ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พ.ย. ๕๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร.อยุธยาฯ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิตชั้นปีที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา จำนวน ๕๕ รูป และนิสิตต่างคณะที่มีความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าว การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการ การศึกษาอิสระอย่างเป็นระบบได้อภิปรายสภาพปัญหาทางสังคมและการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน สามารถเลือกหัวข้อการศึกษาตามสาขาวิชาหรือตามความสนใจของตนเอง

          "การศึกษาอิสระ เป็นรายวิชาที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางการศึกษาตามแต่ละสาขาวิชากำหนด หรือตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ กระบวนการและวิธีการของการศึกษาอิสระ สามารถนำไปใช้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจของตนเองได้ "พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ อาจารย์ประจำวิชาการศึกษาอิสระ  คณะครุศาสตร์ กล่าว

กำหนดการ

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี่ http://job.mcu.ac.th/nui/Broadcast/index.php

สอบถามข้อมูลได้ที่ : ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา; 035-248000 ต่อ 8322(ภายใน 8322)


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕