หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เรื่อง TQF - QA
วันที่ ๒๓/๐๖/๒๐๑๑ เข้าชม : ๙๕๓๘ ครั้ง

 

ภาควิชาพระพุทธศาสนา, ภาควิชาศาสนาและปรัชญา และภาควิชาบาลีและสันสกฤต ได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างและกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(Thai Qualifications Framework for Higher Education of MCU’s Buddhism Faculty) (TQF : HEd)”   
 

ณ ห้องประชุมใหญ่โซน ซี (Zone C)
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 
กดปุ่มด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดการดำเนินโครงการ

 

 

 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education of MCU’s Buddhism Faculty)
(TQF : HEd)”   
 
ณ ห้องประชุมใหญ่โซน ซี (Zone C)
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
 

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  
  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕