หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวคณะสงฆ์
กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)
วันที่ ๓๑/๑๐/๒๐๐๘ เข้าชม : ๒๑๔๖๘ ครั้ง

          พระเดชพระคุณพระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี ป.ธ.๖, Ph.D.) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตอธิการบดี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและอุปนายกสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำเดือน ๖ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๕๙ นาที ณ กุฏิคณะ ๓ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นับเป็นการสูญเสียพระเถระผู้ใหญ่และเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ไทย และวงการของพระพุทธศาสนา เป็นอย่างยิ่ง

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ได้มีลิขิต ถึงสำนักราชเลขาธิการขอให้นำความกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระราชรัตนโมลี และสำนักราชเลขาธิการ ได้แจ้งว่า ความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

         โดยที่การบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี) ได้ใช้ฌาปนสถานวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่พระราชทานเพลิงศพเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Cremate_Phraratratanamolee.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  
  หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  
  คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓  
  แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  
  กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  
  พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕