หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวคณะสงฆ์
คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓
วันที่ ๒๕/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๗๓๕๙ ครั้ง

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ธรรมสถานมหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ บ้านโคกกระเพอ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโครงการฯนี้เป็นโครงการประจำปีของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ และเป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ที่ให้คณะสงฆ์แต่ละจังหวัด ได้จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทุก ๆ ปี

เจ้าคณะจังหวัดเปิดโครงการ

คณะสงฆ์สุรินทร์นำโดย พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นั้น ได้สนองนโยบายจากส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ  โดยได้รับความร่วมมือจากพระเถระสังฆาธิการในจังหวัด ร่วมพลังสามัคคีธรรม มาประชุมปฏิบัติธรรมประมาณ ๕๐๐ รูป ซึ่งประกอบไปด้วย พระมหาเถระระดับเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับและพระภิกษุสามเณร

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า /เพล แก่พระเถระผู้ปฏิบัติธรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ติดต่อเป็นเจ้าภาพภัตตาหารได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดศาลาลอยสุรินทร์ โทร. 044-521-307 หรือที่ พระมหาบุญชอบ โทร. 089-624-4438


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  
  หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  
  คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓  
  แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  
  กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  
  พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕