หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวคณะสงฆ์
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) ณ วัดโสธรวราราม
วันที่ ๑๕/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๗๖๔๒ ครั้ง

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (วิ.) เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม  วรวิหาร  จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณท่านได้สร้างไว้ในพระพุทธศาสนา   ซึ่งจะเข้ารับปริญญา เป็นลำดับที่ ๑๗  ต่อจากพระราชวิริยสุนทร เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพฯ และพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งทางมหาจุฬาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและสร้างคุณูปการต่อวงการสงฆ์และสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อทั้งหมดจะเข้าพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาทางห้องเรียนวัดโสธรวราราม  ขอแสดงมุทิตาจิต ความยินดี ในเกียรติประวัติของพระเดชพระคุณ ในครั้งนี้ด้วยความเคารพยิ่ง

 

   
   

ข่าวโดย : พระมหาประสพสุข  ปิยภาณี    e-mail : prasop4@hotmail.com 

 


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  
  หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  
  คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓  
  แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  
  กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  
  พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕