หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวคณะสงฆ์
หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙
วันที่ ๑๑/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๒๑๒๙๓ ครั้ง

คณะสงฆ์ ได้จัดอบรมนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก รุ่นที่ ๙ ณ ศูนย์อบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ทำพิธิเปิดโครงการฯ โดย พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดศาลาลอย

โครงการอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาคนี้  จัดติดต่อกันมาทุกปี  ๆ ละ ๑ ครั้ง ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๙ แล้ว โดยมุ่งเน้นให้พระภิกษุ ฝึกวิชาการเทศนาตามหลักสากลของวิชาการเทศนา เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป  การแสดงพระธรรมเทศนา เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ ซึ่งพระบรมศาสดา ใช้ในการเผยแผ่พระศาสนามาแต่อดีตกาล  โดยทางศูนย์ได้นิมนต์และเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ มาถวายความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดโครงการฯ เรียกได้ว่า ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรชั้นแนวหน้า หากพระภิกษุสามเณรรูปใด สนในเข้าร่วมฟังการอบรม ขอเรียนเชิญเจริญพรมาร่วมฟังได้ ทุกวัน ตลอดโครงการฯ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-521307,089-6244438, 081-5799866

โครงการอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออกนี้ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนา ประจำจังหวัดในหนนั้น ๆ กำกับดูแลการอบรมด้วย  ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะมีคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในพิธีเปิดโครงการฯ ได้มีทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองมาร่วมเป็นเกียรติ ดังนี้

 • พระธรรมกิตติวงค์ ราชบัณฑิต  ประธานในพิธี
 • พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พระศรีวิสุทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พระครูวิบูลย์ธรรมโฆษิต จต.บุฤาษี กรรมการประจำศุนย์ฯ
 • พระครูจันทปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์
 • พระครูศรีสุนทรสรกิจ เจ้าคณะอำเภอลำดวน
 • พระครูปริยัตกิจธำรง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
 • พระครู (แช่ม) กรรมการประจำศูนย์ฯ
 • นายพนม ศรศิลป์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา
 • นายไตรสิทธิ์  กงจักร นายอำเภอเมืองสุรินทร์
 • นายประสงค์  จักรคำ  ผอ.สนง.พุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
 • นายอาคม มีชัย ผอ.สนง.พุทธศาสนา จังหวัดร้อยเอ็ด
 • นายสุรเดช  ภารตะ รอง.ผอ.พุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  
  หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  
  คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓  
  แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  
  กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  
  พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕