ข่าวมหาวิทยาลัย
อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมอบให้ กองวิชาการ ประกอบด้วย พระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการกองวิชาการ และนายศักดิ์รพี พันพา นักวิชาการศึกษา เข้าฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ระบบรับทราบหลักสูตร)(CHE Curriculum Online:CHECO) ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ซี่งสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ตามลิงก์นี้ http://www.cheqa.mua.go.th/checo/


วันที่ 13/06/2018      ข่าวอื่นๆในหมวด
                   14134                   
        หมวดหมู่ข่าว
ข่าวมหาวิทยาลัย (0)   l   ข่าวทั่วไป (0)   l   ข่าวกิจกรรม (0)   l   ข่าวอบรม (0)   l   ข่าวสัมมนา/ประชุม (0)   l   ข่าวคณะสงฆ์ (0)   l   ข่าวรับสมัครบุคลากร (0)   l   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (0)   l   ข่าวรับสมัครนิสิต (0)   l   ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม (0)