ข่าวอบรม
อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑”

 วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ กองวิชาการกลุ่มงานตำราและเอกสารทางวิชาการ ได้จัด อบรมหลักสูตร การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


วันที่ 10/01/2017      ข่าวอื่นๆในหมวด
                   13144                   
        หมวดหมู่ข่าว
ข่าวมหาวิทยาลัย (0)   l   ข่าวทั่วไป (0)   l   ข่าวกิจกรรม (0)   l   ข่าวอบรม (0)   l   ข่าวสัมมนา/ประชุม (0)   l   ข่าวคณะสงฆ์ (0)   l   ข่าวรับสมัครบุคลากร (0)   l   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (0)   l   ข่าวรับสมัครนิสิต (0)   l   ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม (0)