หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
menu_mcu
site content
 
 

กิจกรรมพุทธศักราช 2566
มกราคม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< < เดือนนี้ > >>

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
 


พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร.
(เทียบ สิริญาโณ/มาลัย)
ป.ธ. ๙, M.A.(Pali&Sanskrit), Ph.D. (Pali) ,Pune University, India
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ข่าว

อ่านทั้งหมด » »

มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ถวายทุนให้แก่นิสิต กองทุนพระพรหมบัณฑิต อายุวัฒนมงคล 63 ปี  

อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ ร่วมกับ ๕ ภาคีเครือข่ายจัดเทศน์มหาชาติฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  

อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑”  

[ ข่าวทั้งหมด ]
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านทั้งหมด » »

กระดานสนทนา อ่านทั้งหมด » »

 
บทความทางวิชาการ
 
 
  บทความวิขาการ61
  บทความวิชาการ 2560
  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
  บทความวิชาการ2559
  บทความวิชาการปี 2558