มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์ 0-3524-8000, 0-3535-4710, 0-3535-4711 โทรสาร 0-3524-8006

ติดต่อส่วนกลาง
ดูรายละเอียดการติดต่อ
เบอร์โทร

ติดต่อส่วนภูมิภาค
ดูรายละเอียดการติดต่อ
เบอร์โทร ที่อยู่

แผนที่เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา